Zapisz się do newslettera

Głoska? Litera? Sylaba?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Głoska? Litera? Sylaba? https://pixabay.com

Przed rozpoczęciem Wczesnej Nauki Czytania rzeczą fundamentalną jest uświadomienie sobie różnic pomiędzy głoską, literą, a sylabą i tym samym głoskowaniem, literowaniem i nauką czytania sylabami. Pojęcia te bardzo często używane są wymiennie, a dopiero ich rozróżnienie pozwala na wybór właściwej metody nauczania zgodnej z możliwościami poznawczymi dziecka.

Głoska
to element dźwiękowy, który możemy wypowiedzieć i usłyszeć.
Litera
to obraz graficzny, który możemy zapisać i zobaczyć.
Sylaba
jest elementem wyrazu, który możemy zobaczyć i zapisać oraz usłyszeć i wypowiedzieć. Zawiera spółgłoskę oraz element wokaliczny (samogłoskę), który realnie słyszymy.
Ucząc małe dziecko czytać należy wybrać metodę najłatwiej i najszybciej dla niego przyswajalną, którą będzie ono w stanie zrozumieć i której zasady można odnieść do realnych, całkowicie rzeczywistych doświadczeń dziecka. Jakimi metodami dysponujemy?

Głoskowanie – odczytywanie liter z odpowiednim elementem wokalicznym. Dziecko uczone jest odczytywać każdą głoskę jako pojedynczy dźwięk: P(Y)-A-R(Y)-A-S(Y)-O-L(Y)-E (parasole) – uzyskujemy wówczas abstrakcyjne słowo „pyaryasyolye”, ponieważ głoski nie możemy usłyszeć w izolacji (zawsze usłyszymy dwa dźwięki).
Literowanie – nazywanie liter według alfabetu. Dziecko uczone jest nazywać każdą literę osobno tworząc: PE-A-ER-A-ES-O-EL-E (parasole) – ponownie stworzone zostaje zupełnie nierzeczywiste słowo „peaeraesoele”.
Sylabizowanie – odczytywanie sylab zgodnie z ich brzmieniem głosowym i zapisem graficznym. Dziecko stopniowo ucząc się poszczególnych sylab odczytuje wyraz PA-RA-SO-LE (parasole) – powstały wówczas rzeczownik ma realne znaczenie.
Nie trudno więc dostrzec, iż decydując się na Wczesną Naukę Czytania najlepszą dla dziecka metodą będzie ta oparta na sylabach. Abstrahowanie reguł (konieczne podczas literowania i głoskowania) wymaga bowiem złożonej wiedzy metajęzykowej, której dziecko na wczsenym etapie rozwoju jeszcze nie posiada.
Pamiętajmy też, że istotne znaczenie w nauce czytania ma umiejętność właściwej analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, sprawność manualna i motoryczna, a także wiele innych ćwiczeń ogólnorozwojowych, które biorą czynny udział w procesie czytania.

Katarzyna Knopik - logopeda

www.loogomowa.pl 

Czytany 1474 razy
Katarzyna Knopik

Katarzyna Knopik - filolog polski, pedagog, ale przede wszystkim logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Na co dzień prowadzi zajęcia logopedyczne w żłobkach i przedszkolach na terenie Olkusza i Krakowa oraz indywidualną terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.
Autorka prężnie rozwijającej się strony www.loogomowa.pl

KĄCIK MAMY

Mile dla Bartka / Miles for Bartek

Mile dla Bartka Największa polska impreza…

Kilka słów o Wielkanocy

„By na chwilę się zatrzymać I spojrzeć z…

Portret kobiecy

Portret kobiecy Musi być do wyboru. Zmieniać się,…

KĄCIK TATY

„Bo możemy robić małe rzeczy, za to z wielką miłością” Nie zapominajmy o okazywaniu sobie miłości i…

Przyciemnianie szyb – sposób na większe bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny

Czy zastanawialiście się kiedyś po co właściwie…

Rodzinny WALES RALLY GB 2015

Specjalnie dla WAS magazyn FANTAZJA przygotował…

Ojcowie w natarciu

W ostatnim czasie mam wielką przyjemność…